Informatie Uraniumglazuur aardewerk


U r a n i u m g l a z u u r    a a r d e w e r k

Net zoals bij uraniumglas het uraniumdioxide gebruikt is voor de felle groene of gele kleur werd de eigenschap van uranium ook bij het vervaardigen van aardewerk als kleuring gebruikt.

Tot 1960 werd uraniumdioxide gebruikt als gekleurd glazuur.
Gebakken in een zuurstofarme omgeving wordt keramiek op basis van uraniumoxides groen of zwart, en in een zuurstofrijke omgeving geel of oranje.

In tegenstelling tot keramiek van silicium of galliumarsenide, die het begeeft bij temperaturen boven de 200 graden C, kan het tot 2300 graden C weerstaan. Het kan voorkomen in verschillende soorten emaille, in porselein en uraniumglas.

Met een geigerteller kan worden nagegaan of er uraniumoxides aanwezig zijn in een materiaal.

Deze collectie is nu te koop

click hier voor de fotocollectie